Search Results For: Fortinet


Ilość : 26


Fortinet - Zarządzanie lukami oraz zgodnością

Wykrywanie oraz zabezpieczanie luk - Coraz popularniejsze urządzenia wielofunkcyjne poza ogromnymi możliwościami tworzenia nowych aplikacji dzięki wydajności narażają również owe urządzenia na zagrożenia poprzez szereg luk powstałych w procesie tworzenia aplikacji. Organizacje różnej wielkości zmagają się z wyzwaniem zapewnienia otwartego dostępu do informacji przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z standardami bezpieczeństwa. Wielokrotnie nagradzane rozwiązanie Fortinet Vulnerability and

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych

W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji „next-generation firewall”, wielu dostawców z branży bezpieczeństwa sieciowego, chcąc rozszerzyć swą ofertę o tę kategorię produktów, wprowadziło własne firewalle nowej generacji – z różnym skutkiem. Niektóre firewalle NG nie obejmują ważnych funkcji nowej generacji bądź tradycyjnych zabezpieczeń sieciowych na odpowiednim poziomie, ponieważ nie dysponują sprawdzoną platformą, która umożliwiałaby obsługę tych funkcji.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet - Kontrola aplikacji

Stop dla zagrożeń oraz malware - Aplikacje Web 2.0, takie jak Facebook, Twitter i Skype są powodem zwiększenia złożoności ruchu sieciowego przez co narażają organizację na zagrożenia nowej generacji. W celu ochrony poufnych informacji i zachowania zgodności z regulacjami rządowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest monitorowanie, kontrola wykorzystania portali społecznościowych oraz usług pracujących w chmurze.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Zabezpieczenia dla operatorów telekomunikacyjnych

Aby dotrzymać kroku dynamicznemu rozwojowi nowych usług i technologii, takich jak usługi w chmurze, usługi mobilne czy usługi wykorzystujące IPv6, operatorzy telekomunikacyjni muszą przekształcić swoje sieci w nowoczesne infrastruktury umożliwiające świadczenie coraz to nowych usług. Firma Fortinet rozumie stojące przed nimi wyzwania związane z wdrażaniem architektury sieciowej następnej generacji, umożliwiającej wydajne świadczenie kompleksowych usług cyfrowych wymagających dużych prędkości przesyłu inform

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet - Bezpieczeństwo IPv6

Bezpieczeństwo sieci IPv6 - Przejście z IPv4 na IPv6 to kwestia czasu. Pula adresów dostępowych IPv4 została wyczerpana. Organizacje muszą przeanalizować swoją gotowość do IPv6, ponieważ niektóre z starszych urządzeń nie będzie wspierać protokół IPv6 i trzeba będzie je wymienić. Bardzo ważne jest, aby organizacje wdrożyły urządzenia zabezpieczające sieć , które mogą przynieść taki sam poziom ochrony dla IPv6 jak i dla IPv4.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet – zgodność ze standardem PCI

Kompleksowe rozwiązanie z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego mające na celu zapewnienie spełnienia wymogów zgodności ze standardem PCI (ang. Payment Card Information), jakie stawiają instytucje finansowe, detaliści i dostawcy usług przetwarzający dane posiadaczy kart kredytowych.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet - Intrusion Prevention System (IPS)

Stop nieautoryzowanemu dostępowi - Fortinet IPS chroni sieć przed zagrożeniami zarówno znanymi jak i nieznanymi, blokując ataki, które mogłyby wykorzystać luki w zabezpieczeniach sieci i niezaktualizowanych systemach. Fortinet rozumie, że firma lub sieć usługodawcy wspiera wiele różnych aplikacji, protokołów i systemów operacyjnych w tym samym czasie. Ta zróżnicowana infrastruktura może skomplikować utrzymanie serwerów i urządzeń sieciowych, w wyniku podatności na zagrożenia.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Kontrola aplikacji Web 2.0 w przedsiębiorstwie

Aplikacje stanowią nieodłączny pierwiastek życia współczesnych organizacji, umożliwiając pracownikom wykonywanie podstawowych zadań związanych z ich działalnością. Mając dostęp do sieci firmowej oraz do Internetu, aplikacje mogą umożliwiać współdzielenie informacji w ramach grup roboczych, w obrębie przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz – z partnerami i klientami. Jeszcze niedawno, gdy aplikacje uruchamiane były wyłącznie z komputerów stacjonarnych i serwerów wewnątrz sieci firmowych, egzekwowanie zasad bezpiec

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


FORTINET dla edukacji

Systemy zabezpieczeń i urządzenia wirtualne firmy Fortinet pozwalają instytucjom edukacyjnym zabezpieczyć swoją infrastrukturę sieciową klasy enterprise, jednocześnie gwarantując uczniom i studentom łatwość dostępu niezbędną do efektywnej nauki. Skanowanie w czasie rzeczywistym zawartości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz narzędzi transferu w sieci Web i transferu plików umożliwia blokowanie wirusów, robaków, złośliwych stron internetowych, ataków mających na celu

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet - Virtual Private Network (VPN)

Obrona przed zagrożeniami - Wraz ze wzrostem liczby zagrożeń, bezpieczna komunikacja między przedsiębiorstwami, partnerami oraz korporacjami łączącymi się z pracownikami mobilnymi jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Naruszenie danych, przecieki, kosztują korporacje i instytucje rządowe miliardy dolarów każdego roku.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet - Web Filtering

Stop zagrożeniom internetowym - Zagrożenia internetowe, takie jak phishing, zainfekowane strony WWW i botnety są bardziej wyrafinowane i ukierunkowane na atak niż kiedykolwiek wcześniej a wraz ze wzrostem mobilności w miejscu pracy, jeszcze trudniejsze do kontroli. Sieć stała się preferowanym medium dla hakerów i złodziei szukają nowych sposobów, aby dokonać kradzieży informacji w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Ponadto pracownicy, którzy odwiedzają strony internetowe zawierające różne treści mogą na

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Fortinet - Rodziny produktowe

FORTIGATE to zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekiem informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie. Produkty Fortigate bazują na dedykowanych układach sprzętowych przyspieszających proces filtrowania treści oraz obsługi ruchu. Platforma może być implementowana zarówno w trybie router

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ
Ilość : 26