Fortinet - Rodziny produktowe


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


KSIEGARNIA
FORTIGATE
FORTIGATE to zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekiem informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie. Produkty Fortigate bazują na dedykowanych układach sprzętowych przyspieszających proces filtrowania treści oraz obsługi ruchu. Platforma może być implementowana zarówno w trybie routera z NAT’em jak i w transparentnym realizując wszystkie wymienione powyżej funkcje bezpieczeństwa. Zaimplementowane mechanizmy wirtualizacji umożliwiają realizację w ramach jednej platformy sprzętowej kilku systemów logicznych, gdzie każdy posiada niezależną konfigurację do warstwy aplikacji włącznie. Integracja z domeną pozwala realizować proces uwierzytelniania oraz kontroli dostępu w sposób przezroczysty dla użytkowników sieci.
FORTIAP
FORTIAP to linia punktów dostępowych zarządzanych z poziomu kontrolera, która poszerza zakres działania rozwiązań UTM – FortiGate o obsługę sieci bezprzewodowych. Urządzenia FortiAP obsługują standard IEEE 802.11n zapewniający dużą przepustowość sieci bezprzewodowej, umożliwiają uruchomienie kilku wirtualnych punktów dostępowych na każdym z modułów radiowych oraz monitoring. Tryb pracy modułów radiowych, przyporządkowanie kanałów i moc nadawania są kontrolowane i zarządzane centralnie z poziomu urządzenia FortiGate w celu uproszczenia wdrożenia oraz późniejszego utrzymania systemu.
FORTIDB
FORTIDB jest rozwiązaniem chroniącym bazy danych (Oracle, DB2, SQL Server, MySQL i Sybase) wpółpracujące z aplikacjami (np. ERP, CRM, SCM), również w srodowiskach wirtualnych.
Potrafi automatycznie znaleźć bazy danych oraz ważne dane w nich (np. numery kart kredytowych), a pożniej monitorować ich aktywnosć (np. próby kradzieży informacji).
Jednoczesnie wykrywa on znane podatności oraz podaje sposoby ich usunięcia. System pozwala tez na monitorowanie zmian struktury bazy danych (Data Definition Language-DDL) oraz użytkowników (Data Control Language- DCL). Unikalną własnością jest możliwość bardzo szybkiego wdrożenia oraz scentralizowane zarządzanie w heterogenicznym środowisku baz różnych producentów. FortiDB zapewnia zgodność z regulacjami typu PCI, SOX, GLBA czy HIPAA.
FORTIMAIL
FORTIMAIL to kompleksowy system ochrony poczty elektronicznej, który wykorzystując mechanizmy kontroli antyspamowej oraz antywirusowej może analizować jednocześnie pocztę przychodzącą jak i wychodzącą. System można implementować w tradycyjnym trybie gateway’a ale również transparentnie lub jako serwer poczty z polskojęzycznym dostępem przez przeglądarkę oraz kalendarzem. W zależności od potrzeb administracyjnych, polityki filtrowania widomości mogą bazować na adresach IP lub użytkownikach a w przypisywanych do nich profilach ochronnych administrator może definiować niezależne akcje dla poszczególnych metod kontroli poczty. Istotnymi właściwościami rozwiązania jest routing poczty oraz mechanizmy szyfracji zapewniające poufność danych dostarczanych
do adresata. Dziedziczenie polityk zmniejsza nakład pracy administracyjnej a delegacja uprawnień pozwala definiować dowolnie elastyczną politykę dostępu do poszczególnych opcji konfiguracyjnych.
FORTIWEB
FORTIWEB służy do ochrony i przyśpieszania aplikacji Web oraz XML. Lista funkcjonalności bezpieczenstwa Web Application Firewall zawiera między innymi: wykrywanie exploitów i ataków, kontrolę protokołu HTTP, wymuszanie zachowań (strona startowa, kolejność odwiedzania stron), zarządzanie sesjami (przeciwko atakom typu Brute Force), DLP oraz autentykację. XML Firewall wymusza między innymi poprawność schematów XLM i WSDL, kontoluje wyrażenia XML (nPath) oraz posiada XML IPS. W warstwie sieciowej
FortiWeb może balansować ruch na wiele serwerów oraz terminować ruch SSL. Dodatkowo jako jedyny zawiera on wbudowany skaner podatności aplikacji Web, moduł automatycznego uczenia się polityk bezpieczeństwa, oraz narzedzie monitorujące zawartość stron www, potrafiące przywrócić oryginalną treść w przypadku ataku. FortiWeb ma certyfikację ICSA Labs, pozwala na zapewnienie zgodności z PCI DSS 6.5 i 6.6 chroniąc przed podatnościami aplikacji OWASP top 10.
FORTIMANAGER
FORTIMANAGER to system centralnego zarządzania dla produktów firmy Fortinet, który ułatwia zarządzanie rozproszoną strukturą systemów implementując politykę bezpieczeństwa na wielu urządzeniach jednocześnie. Dotyczy to zarówno procesu uruchamiania funkcji ochronnych jak i budowy szyfrowanych kanałów komunikacyjnych (VPN). Zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu do zarządzania pozwalają definiować wiele poziomów uprawnień dla grup administratorów w zakresie konfiguracji poszczególnych opcji oraz grup urządzeń. Centralne zarządzanie wersjami oprogramowania ułatwia prace związane z utrzymaniem infrastruktury a zaimplementowane mechanizmy alarmowania pozwalają łatwo i szybko reagować na zdarzenia w sieci. Jedną z funkcji platformy jest również lokalne utrzymywanie baz zasilających funkcje ochronne (AV, IPS, WF, AS, VM – zależy od modelu). Otwarty interface pozwala integrować rozwiązanie z dowolnym portalem zarządzania bezpieczeństwem.
Z punktu widzenia niezawodności poszczególne modele urządzeń mogą pracować w klastrach HA oraz mogą być wyposażone w mechanizmy RAID dla dysków i redundantne zasilacze.
FORTITOKEN
FORTITOKEN umożliwia wdrożenie dwuelementowego systemu autentykacji, zmniejszając ryzyko złamania hasła statycznego. Zastosowanie tokenów generujących jednorazowe hasła zwiększa bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników lokalnych, jak i zdalnych.
FORTICLIENT
FORTICLIENT gwarantuje kompleksową ochronę stacji roboczych i notebooków bazujących na systemie operacyjnym Windows. Jako zestaw funkcji ochronnych zawiera w sobie moduł antywirusowy/antyspywareowy, personalny firewall, filtrowanie treści Web oraz moduł antyspam. Użytkownicy rozwiązań FortiGate mogą skorzystać z FortiClienta w celu uruchomienia dostępu zdalnego VPN dla użytkowników mobilnych (IPSec i SSL), uruchomienia optymalizacji i akceleracji WAN oraz rozszerzenia zakresu ochrony punktów końcowych o funkcję Network Access Controll. FortiClient oferuje możliwość centralnego zarządzania z poziomu FortiManagera co upraszcza proces wdrożenia, konfiguracji, kreowania i kontroli polityk. Automatyczne aktualizacje funkcji bezpieczeństwa FortiGuard gwarantują
skuteczną ochronę przed nowymi formami zagrożeń, aktualność baz kategorii stron web i aplikacji.
Stop zagrożeniom internetowym
FORTIANALYZER to dedykowana plat- forma pełniąca funkcję centralnego systemu logowania i raportowania. Stanowi centralne repozytorium, w którym gromadzone są logi z systemów zabezpieczeń: FortiGate, FortiClient oraz FortiMail. Na podstawie zgromadzonych logów administrator może generować raporty w oparciu o przygotowane wzorce (ponad 300 gotowych schematów). Lokalne składowanie danych w formacie SQL oraz możliwość zapisywania logów do zewnętrznej bazy SQL rozszerzają możliwości platformy z punktu widzenia zakresu definiowanych raportów oraz powierzchni dyskowej, na której gromadzone są dane. Ponadto system może pełnić funkcję centralnej kwarantanny dla modułu antywirusowego, zapisywać kontent wybranych sesji (content archive), zapisywać pakiety stanowiące o naruszeniu polityki bezpieczeństwa oraz realizować analizę podatności stacji w sieci. System dostarczany jest w postaci wzmocnionej z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, która w zależności od modelu może być wyposażona w system RAID dla dysków oraz zapasowe zasilacze.


Produkty powiązane