Fortinet - Intrusion Prevention System (IPS)


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


Stop nieautoryzowanemu dostępowi
Stop nieautoryzowanemu dostępowi - Fortinet IPS chroni sieć przed zagrożeniami zarówno znanymi jak i nieznanymi, blokując ataki, które mogłyby wykorzystać luki w zabezpieczeniach sieci i niezaktualizowanych systemach. Fortinet rozumie, że firma lub sieć usługodawcy wspiera wiele różnych aplikacji, protokołów i systemów operacyjnych w tym samym czasie. Ta zróżnicowana infrastruktura może skomplikować utrzymanie serwerów i urządzeń sieciowych, w wyniku podatności na zagrożenia.
Bezpieczeństwo klasy Enterprise - Fortinet IPS oferuje szeroką gamę funkcji, które można wykorzystać do monitorowania i blokowania szkodliwej aktywności w sieci w tym: predefiniowanych i niestandardowych podpisów, dekoderów protokołów, trybu out-of-band, rejestrowanie pakietów, i czujników IPS. Czujniki IPS umożliwiają wygodną, scentralizowaną konfigurację arsenału narzędzi IPS. Można zainstalować technologię zapobiegania włamaniom, dostępną we wszystkich urządzeniach FortiGate® oraz FortiWiFi™, na krawędzi sieci lub w rdzeniu sieci do ochrony krytycznych aplikacji biznesowych przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Bezpieczeństwo klasy Enterprise
Usługa FortiGuard
Usługa FortiGuard - Wspierany przez automatycznie wykonywane w czasie rzeczywistym, aktualizacje dostarczane przez FortiGuard®, FortiGate IPS wykorzystuje bazę tysięcy unikalnych sygnatur ataków, mogących ominąć konwencjonalną zaporę ogniową. Połączenie wykrywania ataków znanych oraz nieznanych , a także ścisła integracja z innymi technologiami Fortinet FortiGate, skutecznie blokują ataki niezależnie od tego czy sieć jest przewodowa czy też bezprzewodowa, sieć extranet lub oddział regionalny.
Własne sygnatury IPS - Własne sygnatury IPS mogą być tworzone na celu rozszerzenia ochrony. Na przykład, możesz użyć niestandardowych sygnatur IPS do ochrony nietypowych i specjalistycznych aplikacji oraz platform przed znanymi i nieznanymi atakami. Ponadto niestandardowe sygnatury IPS mogą być wykorzystywane do specjalistycznej analizy ruchu sieciowego i porównywania wzorców. Na przykład, jeśli twoja sieć doświadcza niepożądanego ruchu, możesz utworzyć własny podpis IPS do monitorowania i analizowania ruchu.
Własne sygnatury IPS


Produkty powiązane