Fortinet - Bezpieczeństwo IPv6


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


Bezpieczeństwo sieci IPv6
Bezpieczeństwo sieci IPv6 - Przejście z IPv4 na IPv6 to kwestia czasu. Pula adresów dostępowych IPv4 została wyczerpana. Organizacje muszą przeanalizować swoją gotowość do IPv6, ponieważ niektóre z starszych urządzeń nie będzie wspierać protokół IPv6 i trzeba będzie je wymienić. Bardzo ważne jest, aby organizacje wdrożyły urządzenia zabezpieczające sieć , które mogą przynieść taki sam poziom ochrony dla IPv6 jak i dla IPv4.
Lider w bezpieczeństwie IPv6 - Fortinet jest liderem w branży bezpieczeństwa sieci dotyczącej IPv6, osiągając w 2008 roku zarówno certyfikaty IPv6 Ready jak i JITC. Fortinet zdobył również w 2011 roku certyfikat USGv6. Ze względu na zaangażowanie w dwóch ważnych segmentach klientów, globalnych operatorów telekomunikacyjnych oraz amerykańskiego rządu, zgodność z IPv6 zawsze była dla Fortinet priorytetem.
Lider w bezpieczeństwie IPv6
Architektura FortiOS Dual-stack
Architektura FortiOS Dual-stack - FortiOS™, czyli dedykowany system operacyjny dla rodziny skonsolidowanych urządzeń zabezpieczających FortiGateUTM, oferuje te same technologie bezpieczeństwa sieciowego dla protokołu IPv6, jak i IPv4. Aby móc obsługiwać zarówno IPv4 i IPv6, FortiOS implementuje architekturę podwójnego stosu, która rozpoznaje i oddzielnie zarządza pakietami IPv4 i IPv6. Dodatkowo, oprócz routingu, najważniejsze funkcje FortiOS również wspierają IPv6.
Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa - FortiOS korzysta z polityk bezpieczeństwa IPv6 do zabezpieczenia za pomocą UTM ruchu IPv6. Antivirus, Web Filtering, FortiGuard Web Filtering, filtrowanie e-mail, zapobieganie wyciekowi danych (DLP) oraz funkcje ochrony VoIP mogą być włączone w politykę zapory IPv6 za pomocą zwykłego profilu FortiOS UTM dla każdej funkcji UTM. Ochrona ta jest przezroczysta dla użytkowników IPv6.
Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa
Niezrównana wydajność
Niezrównana wydajność - Fortinet zapewnia sprzętową akcelerację obsługi IPv6 w urządzeniach z serii FortiGate-5000 oraz FortiGate-3000 i FortiGate-1240B. BreakingPoint potwierdziły możliwości urządzenia FortGate-5140 do zapewnienia wydajnej ochrony dla ruchu IPv6 w IPv4.


Produkty powiązane