Fortinet - Bezpieczeństwo baz


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


Bezpieczeństwo baz danych
Bezpieczeństwo baz danych - Zabezpiecz swoje dane - Serwery baz danych są najważniejszymi elementami sieci każdej firmy. Przechowują one wszystkie najbardziej krytycznych zasoby firmy obejmują dane klienta, informacje finansowe, informacje na temat zasobów ludzkich, projektów produktów i więcej - wszystkie dane, które umożliwiając firmie prowadzenie biznesu i jako takie muszą być bezpieczne. Według jednego z najnowszych badań Fortinet, 80 procent przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych dotyczą wewnętrznych pracowników lub pracowników z dostępem do wewnętrznej sieci. Wielkim wyzwaniem dla dzisiejszych przedsiębiorstw - szczególnie w dobie powszechnego wykorzystania email oraz Internetu oraz łatwości dystrybucji informacji - jest znalezienie właściwej równowagi zapewniającej pracownikom odpowiedni dostęp i ochronę poufnych informacji.
Inteligentne systemy baz danych
Inteligentne systemy baz danych - Bezpieczeństwo baz danych Fortinet zapewnia centralnie zarządzanie, skalowanie do rozmiarów enterprise oraz, ocenę podatności na zagrożenia i monitorowanie baz danych wraz z audytami dla poprawy bezpieczeństwa danych w całym przedsiębiorstwie. Automatyczne wykrywanie baz danych jest w stanie wykryć wszystkie bazy danych w sieci, również te znajdujące się w podsieci jak i na granicach WAN. Monitorowanie aktywności baz danych 24 x 7 wraz z audytami przechwytuje wszystkie formy aktywności bazy danych, od administracyjnych wydarzeń do operacji użytkowników.
Dokładny ścieżka audytu
Dokładny ścieżka audytu - Audyt bazy danych rejestruje wszystkie działania bazy danych tworząc kompletne ścieżki audytu. Setki zainstalowanych polityk obejmuje standardowe wymagania rnku komercyjnego oraz wymagania rządowe oraz najlepsze praktyki, plus kompleksowy zestaw raportów graficznych. Sprawozdania te obejmują raportowanie zgodne z PCI-DSS, SOX, GLBA i HIPAA. Bezpieczeństwo baz danych Fortinet jest dostępny zarówno w jednym z trzech urządzeniach FortiDB oraz jako oprogramowanie dla różnych systemów operacyjnych.


Produkty powiązane