Fortinet - Optymalizacja WAN


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


Maksymalizacja wydajności sieci WAN
Maksymalizacja wydajności sieci WAN - Z powodu rosnącego wykładniczo ruchu w sieci, największym obecnie problemem jakiemu muszą stawić czoła firmy jest koszt ruchu internetowego oraz wydajność aplikacji. Do tej pory administratorzy sieci oraz menadżerowie borykali się z brakiem kompleksowych rozwiązań służących do monitorowania i zabezpieczania zasobów sieciowych i przepustowości przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań użytkowników co do szybkiego czasu reakcji aplikacji.
Inteligentne Zarządzanie pasmem
Inteligentne Zarządzanie pasmem - Optymalizacji sieci WAN zmniejsza wykorzystanie przepustowości sieci między centrami danych a urządzeniami klienckimi poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów kompresji, buforowania danych i innych technik w celu zmniejszenia transmisji danych. Wynikiem tego jest bardziej efektywne wykorzystanie pasma, lepiej wydajność aplikacji i zmniejszenie wysokich kosztów łącz spinających oddalone geograficznie lokalizacje.
Niezrównana wydajność
Niezrównana wydajność - Fortinet w urządzeniach UTM FortiGate łączy optymalizację sieci WAN z wielowątkowymi zabezpieczeniami. Zmniejsza to czas poświęcony na utrzymanie i konserwację sieci z którymi boryka się wiele organizacji IT. UTM FortiGate wspiera optymalizację sieci WAN oraz buforowanie w celu zwiększenia wydajności aplikacji i bezpieczeństwa ruchu przesyłanego pomiędzy poszczególnymi miejscami sieci WAN.
Bezproblemowa integracja
Bezproblemowa integracja - Możesz również użyć urządzenia UTM FortiGate jako proxy lub bufor WWW w celu poprawy wydajności serwerów internetowych. Rozwiązania Fortinet Endpoint takie jak Premium FortiClient i FortiClient obsługują optymalizację sieci WAN poprzez pełną integrację z urządzeniami FortiGate.


Produkty powiązane