Fortinet - Kontrola aplikacji


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


Stop dla złożeń oraz malware
Stop dla zagrożeń oraz malware - Aplikacje Web 2.0, takie jak Facebook, Twitter i Skype są powodem zwiększenia złożoności ruchu sieciowego przez co narażają organizację na zagrożenia nowej generacji. W celu ochrony poufnych informacji i zachowania zgodności z regulacjami rządowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest monitorowanie, kontrola wykorzystania portali społecznościowych oraz usług pracujących w chmurze.
Blokada szkodliwej zawartości - Tradycyjne zapory wykrywają i ograniczają wykorzystanie portów, protokołów i adresów IP, przy czym nie są w stanie wykryć złośliwego kodu lub zaburzeń w działaniu wielu aplikacji sieciowych. Kontrola aplikacji Fortinet umożliwia identyfikację i kontrolę aplikacji w sieci oraz punktach końcowych, niezależnie od portu, protokołu, czy używanego adresu IP. To daje niezrównaną kontrolę nad ruchem generowanym przez aplikacje, również tym generowanym z nieznanych źródeł.
Blokada szkodliwej zawartości
Analiza behawioralna
Analiza behawioralna - Analiza behawioralna, przyłączanie użytkownika końcowego, klasyfikacja aplikacji może być wykorzystana do identyfikacji i ograniczenia dostępu aplikacji na bardzo szczegółowym poziomie. Dekodery protokołów odszyfrowują i badają ruch sieciowy w celu wykrycia aplikacji usiłujących ukryć swoją działalność poprzez tunelowanie. Zaraz po zdekodowaniu ruchu na podstawie unikalnej sygnatury, identyfikowane są aplikacje przez co może zostać zastosowane wobec nich kształtowanie ruchu.
Kontrola aplikacji poprzez FortiGuard Application Control Database - Kontrola aplikacji Fortinet wzmacnia jedną z największych baz sygnatur aplikacji FortiGuard Application Control Database. Dzięki temu mamy możliwość kontroli więcej niż 1500 różnych aplikacji WEB, oprogramowania, usług sieciowych oraz protokołów sieciowych. Usługa FortiGuard dostarcza aktualizacje dla urządzeń FortiGate, zapewniając że Fortinet Application Control Database posiada zawsze najświeższe sygnatury.
Kontrola aplikacji poprzez FortiGuard Application Control Database
Bezproblemowa integracja
Bezproblemowa integracja - Kontrola aplikacji jest niezbędna do utrzymania sieci podatnej na eksplozję nowych internetowych technologii. Ponieważ wszystkie technologie bezpieczeństwa zawarte w urządzeniach Fortinet są technologiami autorskimi, kontrola aplikacji jest kompatybilna z innymi technologiami stworzonymi przez Fortinet, w tym zapobieganie włamaniom, zapobiegania utracie danych, Antivirus, AntiSpam i Web Filtering.


Produkty powiązane