STORMSHIELD


Ilość : 11


Audyt podatności

W firmie STORMSHIELD bezpieczeństwo rozumiemy kompleksowo, dlatego jednym z Twoich najważniejszych narzędzi będzie Audyt Podatności

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Filtry URL

Filtr URL pozwala na blokowanie użytkownikom dostępu do wybranych stron internetowych. Jego skuteczność zależy od dostosowania stron sklasyfikowanych w bazie filtra. Kluczowa jest tu częsta aktualizacja filtrów, by były one dopasowane do aktualnie popularnych na rynku witryn oraz by nie wymagały interwencji administratora.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Firewall z IPS

Technologia ASQ - Nieodłącznym elementem dobrego UTM jest skuteczny Intrusion Prevention System – w skrócie IPS – czyli system rozwiązań chroniących sieć komputerową przed włamaniem. Inni producenci urządzeń UTM dodają IPS do już istniejącej, stosowanej od lat architektury zapory

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Kontrola aplikacji

Dzięki technologii ASQ, wysoki poziom bezpieczeństwa nie wyklucza dostępności aplikacji Web 2.0 dla użytkowników. Możesz zatem warunkowo zezwolić pracownikom na korzystanie z aplikacji, np. Facebooka czy Twittera, a następnie równie łatwo ten dostęp ograniczyć lub odciąć go całkowicie wybranym użytkownikom.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Kontrola użytkowników

Użytkownicy sieci pracują w trybie zmianowym? Często zmieniają komputery na których pracują? A może posiadają bardzo zróżnicowane uprawnienia w sieci? Nie musisz przygotowywać różnych uprawnień dla ruchu w zależności od dnia tygodnia, godziny pracy czy komputera, na którym pracuje określona osoba.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Ochrona antywirusowa

Urządzenia STORMSHIELD, w zależności od licencji, mogą wykorzystywać skanery antywirusowe ClamAV lub Kaspersky do skanowania ruchu sieciowego.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Ochrona przed spamem

Filtr antyspamowy dostępny w rozwiązaniach STORMSHIELD pozwala na zmniejszenie ruchu na naszych serwerach pocztowych, dzięki ograniczeniu niechcianych oraz niebezpiecznych wiadomości.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


SSL Proxy

Standardowo rozwiązania klasy UTM filtrują ruch HTTP wycinając z niego wirusy, złośliwe oprogramowanie oraz – jeżeli chce tego administrator – również niepożądany ruch.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Usuwanie złośliwego kodu

Zagrożenia w infrastrukturze sieciowej firmy związane z wykonywaniem złośliwego kodu stanowią jeden z poważniejszych problemów bezpieczeństwa lokalnej sieci LAN. W sytuacji braku właściwych zabezpieczeń, możliwość przeniknięcia do sieci zaawansowanego złośliwego oprogramowania - wykonywanego często po stronie przeglądarki użytkownika - wzrasta na tyle mocno, że można wręcz założyć, iż prędzej, czy później użytkownik stanie się ofiarą takiego kodu.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Usługi sieciowe

Dzięki rozwiązaniom STORMSHIELD masz możliwość zdefiniowania dowolnych zestawów reguł, określających jaki ruch powinien być przez firewall przepuszczany, a jaki blokowany.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ


Virtual Private Network

Ochrona firmowej sieci coraz rzadziej sprowadza się do zabezpieczenia stacji roboczych i serwerów w jednej fizycznej lokalizacji firmy. Wychodząc naprzeciwko wzrastającej mobilności pracowników i potrzebom firm z rozproszonymi oddziałami, rozwiązania STORMSHIELD umożliwiają zdalne udostępnianie zasobów firmowej sieci na odległość.

2792.10 PLN
ZOBACZ WIĘCEJ
Ilość : 11