Fortinet - Bezpieczeństwo aplikacji WWW


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


Stop zagrożeniom ze strony aplikacji internetowych
Stop zagrożeniom ze strony aplikacji internetowych - Aplikacje internetowe to aplikacje wykorzystują przeglądarkę internetowa jako klienta. Aplikacje równie proste jak okno do wysyłania wiadomości lub portal do wyrażania opinii wymagający logowania czy też skomplikowana aplikacja internetowa w postaci edytora tekstów czy też arkusz kalkulacyjny, również definiowane są jako aplikacji internetowa. Technologie internetowe przeżywają dynamiczny rozwój przez co również rodzime aplikacje są coraz bardzie integrowane z Internetem. Aplikacja internetowe nie są już ograniczone przez przeglądarkę internetową i stały się samodzielnymi aplikacjami lub nawet systemami operacyjnymi, który w pełni integrują się z Internetem.
Wielowarstwowa ochrona - Rozwiązanie Fortinet Web Application Security zapewnia specjalistyczną, warstwową ochronę przed zagrożeniami pochodzącymi z aplikacji web dla średnich i dużych przedsiębiorstw, dostawców usług aplikacyjnych i dostawców SaaS. FortiWeb Internet Application Firewall chroni aplikacje internetowe oraz dane wystawione na zewnątrz sieci. Zautomatyzowana ochrona oraz wielowarstwowe zabezpieczenia chronią aplikacje webowe przed wyrafinowanymi atakami takimi jak SQL Injection, ataki Cross site scripting. Moduł skanowania Web Vulnerability Assessment zapewnia zgodność z wymaganiami PCI DSS sekcja 6.6.
Wielowarstwowa ochrona
Niezrównana wydajność
Inteligentne równoważenie obciążenia - Rozwiązanie znacznie skraca czas potrzebny, do ochrony danych wystawionych w sieci Internet jednoczesnie wykorzystuje inteligentny, zorientowany aplikacyjnie silnik równoważący obciążenie służący do dystrybuowania ruchu i treści pomiędzy wieloma serwerami. To równoważenie obciążenia zwiększa wydajność aplikacji oraz ich stabilność, poprawia wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu reakcji serwera. Kompresja danych i niezależny procesor szyfrowania SSL zwiększa przepustowość transakcji przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań co do hardware serwerów, zapewniając dodatkowe przyspieszenie w ruchu aplikacji WWW.


Produkty powiązane