Audyt podatności


2792.10 zł brutto

2270.00 zł netto


W firmie STORMSHIELD bezpieczeństwo rozumiemy kompleksowo, dlatego jednym z Twoich najważniejszych narzędzi będzie Audyt Podatności – pasywny skaner wnętrza sieci, wychwytujący luki bezpieczeństwa w wykorzystywanym w sieci oprogramowaniu. NETASQ jest pierwszym i w dalszym ciągu jedynym producentem urządzeń UTM, którego rozwiązania oferują kombinację rozbudowanego systemu IPS ze skanerem wykrywającym zagrożenia w chronionym środowisku sieciowym.

Audyt Podatności działa każdorazowo, gdy komputer lub serwer z sieci LAN generuje ruch przechodzący przez urządzenie STORMSHIELD. Ruch ten jest weryfikowany pod kątem generujących go aplikacji. Następnie Audyt weryfikuje czy wykryta aplikacja jest wrażliwa na ataki lub posiada inne luki bezpieczeństwa. Audyt prezentuje szczegółową listę aplikacji sieciowych, pracujących na stacjach roboczych, jak np. Google Desktop, Firefox, Skype, aplikacje do multimediów (streamingu audio/video), programy antywirusowe, itp. Kliknięcie na wskazaną przez narzędzie aplikację powoduje wyświetlenie wszystkich komputerów, na których dany program został wykryty, a także pozwala sprawdzić wersję tej aplikacji.

Audyt Podatności wzmacnia bezpieczeństwo wyszukując nieaktualne wersje oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach. System może wysyłać automatyczne powiadomienia o zagrożeniach wskazując zagrożone stacje robocze. System sugeruje także źródła z których można pobrać odpowiednie poprawki i aktualizacje, które przywrócą optymalny poziom bezpieczeństwa.

W praktyce wiesz:

  • z jakich aplikacji sieciowych korzystają użytkownicy Twojej sieci,
  • jakie oprogramowanie może wpływać na spadek wydajności Twojej sieci,
  • z jakich wersji przeglądarek internetowych czy klientów pocztowych korzystają użytkownicy,
  • pod jakim systemem operacyjnym działa wybrana stacja robocza,
  • jak zlokalizować w swojej sieci nieaktualne oprogramowanie, które może być potencjalnym źródłem zagrożenia,
  • jak pozbyć się związanego z tym ryzyka.


Produkty powiązane