Licencja Sophos Cloud Enduser Protection (nowa) do 49 stanowisk na 2 lata (CUPF2CSAA)


508.30 zł brutto

413.25 zł netto


Chmura Sophos jest jedynym rozwiązaniem bezpieczeństwa dla systemów Windows, Mac i urządzeń mobilnych, które łączy w sobie ochronę stacji roboczych, zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ochronę serwerów. Dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, Chmura Sophos jest łatwa do wdrożenia, zarządzania i utrzymania.
Pomoc we wdrożeniu

 

W skład licencji Sophos Cloud Enduser Protection (CUPF2CSAA) wchodzi
Licencja Cloud Endpoint Protection Advanced
 • ochrona antymalware
 • ochrona w czasie rzeczywistym
 • ochrona, filtrowanie/kontrola Web
 • kontrola urządzeń
 • Active Directory Sync
 • wsparcie dla wielu platform (Windows/Mac)
 • security Heartbeat
 • system HIPS
 • kontrola APlikacji
Licencja Cloud Mobile Control Standard
 • zarządzanie urządzeniami i oprogramowaniem mobilnym
 • platformy mobilne (iOS, Android)

 

Najważniejsze informacje

      Jedno zintegrowane rozwiązanie chroni komputery z Windows i Mac oraz urządzenia mobilne
      Ochrona użytkowników nowej generacji z wykrywaniem podejrzanego ruchu
      Zarządzanie, raportowanie i licencjonowanie w oparciu o liczbę użytkowników
      Zarządzanie z chmury - zawsze dostępne i działające
      Chroni użytkowników i egzekwuje polityki na urządzeniach w sieci firmowej i poza nią
      Automatyczne aktualizacje oprogramowania i sygnatur oraz odświeżanie polityk w czasie rzeczywistym

 

Zintegrowana ochrona, ujednolicona konsola

Sophos Chmura wyznacza standard, w jaki sposób powinno być zarządzane bezpieczeństwo IT - w sposób prosty i skuteczny. Chmura Sophos - jako pierwsza w branży - umożliwia zarządzanie stacjami roboczymi, urządzeniami mobilnymi i serwerami z jednej zintegrowanej konsoli internetowej. Urządzenia użytkowników i serwery w firmie mogą być zabezpieczone dosłownie w kilka minut. Inteligentny ekran główny konsoli oraz bogate raporty umożliwiają widoczność wielu potrzebnych informacji.

 

Prosta i efektywna ochrona

Polityki bezpieczeństwa w oparciu o użytkowników działają na wielu urządzeniach i platformach, podczas gdy polityki dla serwerów zapewniają kontrolę, by równoważyć wydajność i ochronę. Ochrona przed zagrożeniami Sophos wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak reputacja stron www, emulacja kodu oraz wykrywanie złośliwego ruchu, jak również HIPS i ochronę przed przepełnieniem buforu, i wiele innych. Nasza ochrona jest wspierana przez globalną sieć SophosLabs, gdzie wykrywane są najnowsze zagrożenia. Dlatego też Sophos pozwala wyprzedzać zagrożenia
dzięki automatycznym aktualizacjom i sprawdzaniu podejrzanej zawartości w czasie rzeczywistym.

 

Wysoce wydajna ochrona serwerów i funkcja "Lockdown" za pomocą jednego kliknięcia

Produkt Sophos Cloud Server Protection jest jedynym rozwiązaniem oferującym ochronę serwera zarządzaną z chmury, zintegrowaną z zaawansowaną ochroną antywirusową, HIPS oraz tworzeniem białej listy aplikacji serwera dla funkcji "lock down" - blokada. Sophos umożliwia skuteczną ochronę serwerów i danych przed atakami zero-day. Klikając przycisk, można zamknąć serwer w bezpiecznym stanie (ang. lock down). Sophos automatycznie ustanawia i zarządza zaufanymi zmianami, upraszczając również bieżące utrzymanie. Ponadto, chmura Sophos automatycznie rozpoznaje aplikacje serwerowe i dostosowuje konfigurację oraz automatycznie ustala, co ma zostać pominięte podczas skanowania.

 

Łatwe BYOD i MDM

Integracja systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi w chmurze Sophos umożliwia pełną mobilność użytkowników, bez przerw w pracy i bezpieczeństwo danych korporacyjnych. Jedną polityką można skonfigurować ustawienia Wi-Fi i dostępu do poczty elektronicznej oraz egzekwowanie ustawień bezpieczeństwa. Ponadto wszystkie urządzenia i polityki są widoczne z jednej ujednoliconej konsoli.

 

Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu z funkcją Web Control

Kontrola dostępu do stron internetowych wymusza bezpieczne i zarazem produktywne korzystanie z Internetu niezależnie od tego, czy użytkownicy znajdują się w domu, w pracy czy w delegacji. Predefiniowane polityki pozwalają na szybkie konfigurowanie polityk tak, by sprostać wymaganiom polityk bezpieczeństwa i przepisom prawa. Web Control pozwala także na zdefiniowanie limitów czasowych korzystania ze stron nie związanych z pracą w czasie jej trwania. Egzekwowanie tych polityk jest wbudowane i nie wymaga żadnych serwerów proxy, vpnów ani konfiguracji aplikacji.

 

  Ochrona urządzeń użytkowników Ochrona serwerów

Sophos Cloud
Endpoint Protection Standard

Sophos Cloud
Endpoint Protection Advanced
Sophos Cloud
Mobile Control Standard
Sophos Cloud
Enduser Protection Bundle
Sophos Cloud
Server Protection Standard
Sophos Cloud
Server Protection Advanced
Endpoint protection
Anti-malware     -      
Wykrywanie podejrzanego ruchu -   -   - -
Ochrona typu Live Protection     -      
HIPS     -      
Bezpieczeństwo web     -      
Kontrola aplikacji -   -   - -
Kontrola urządzeń -   -   - -
Kontrola internetowa -   -   - -
Server protection
Automatyczne pomijanie skanowania - - - -    
Lockdown/ biała lista aplikacji serwerowych - - - - -  
Automatyczne zaufane zmiany - - - - -  
MDM
Mobile Control (MDM) - -     - -
Zdalne lokalizowanie, blokowanie i usuwanie zawartości - -     - -
Egzekwowanie polityk bezpieczeństwa - -     - -
Kontrolowany dostęp do pocztowych kont służbowych - -     - -
Platform Management
Synchronizacja z Active Directory -       - -
Polityki w oparciu o użytkowników         - -
Polityki dla serwerów - - - -    
Konsola zarządzająca w Chmurze Sophos            
Wspierane systemy operacyjne Windows, Mac Windows, Mac iOS, Andriod Windows, Mac, iOS, Andriod Windows Server Windows Server


Produkty powiązane