Audyt podatności jako opcja dodatkowa dla SN3000 na 2 lata


Usługa zapewnia pasywny skaner wnętrza sieci wraz z jego aktualizacją dla urządzenia STORMSHIELD SN3000 na 2 lata.

Audyt Podatności działa każdorazowo, gdy komputer lub serwer z sieci LAN generuje ruch przechodzący przez urządzenie STORMSHIELD. Ruch ten jest weryfikowany pod kątem generujących go aplikacji. Następnie Audyt weryfikuje czy wykryta aplikacja jest wrażliwa na ataki lub posiada inne luki bezpieczeństwa. Audyt prezentuje szczegółową listę aplikacji sieciowych, pracujących na stacjach roboczych, jak np. Google Desktop, Firefox, Skype, aplikacje do multimediów (streamingu audio/video), programy antywirusowe, itp. Kliknięcie na wskazaną przez narzędzie aplikację powoduje wyświetlenie wszystkich komputerów, na których dany program został wykryty, a także pozwala sprawdzić wersję tej aplikacji.

Audyt Podatności wzmacnia bezpieczeństwo wyszukując nieaktualne wersje oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach. System może wysyłać automatyczne powiadomienia o zagrożeniach wskazując zagrożone stacje robocze. System sugeruje także źródła z których można pobrać odpowiednie poprawki i aktualizacje, które przywrócą optymalny poziom bezpieczeństwa.Produkty powiązane