Dane osobowe

Cofnij

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być użyte do identyfikacji, kontaktu lub zlokalizowania danego osobnika. Naturalnie, obejmują one wszelkie unikalne fragment danych, które można powiązać z konkretną osobą takie jak nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, nr ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy, lub historia medyczna.
Termin Dane osobowe zakorzenił się w języku międzynarodowym w ostatnich latach, w dużej mierze z powodu wartości danych oraz częstego celu ataków cyberprzestepców.

Tymczasem nie ulega wątpliwości, że kradzież tożsamości ma jedynie stały trend wzrostowy dzięki nowym metodom pozyskiwania danych takimi jak, portale społecznościowe, aplikacje oraz urządzenia mobilne które ułatwiają pracę cyberprzestępców.

Ponadto nowe regulacje oraz wymagania, które pojawiły się w ciągu ostatniej dekady również nadały nowe znaczenie terminowi Dane osobowe wzmacniając mechanizmy bezpieczeństwa zapewniające im ochronę. Realizacja federalnych i branżowych standardów wymuszających zgodność z określonymi wytycznymi takimi jak SOX, HIPAA, HITECH i PCI DSS są po części odpowiedzią na wzrost kradzieży tożsamości wynikających w dużej mierze od rosnącej dostępności do Danych osobowych.

Aktualnie, w świetle rosnącej liczby naruszeń danych osobowych, mechanizmy egzekwowania są coraz bardziej represyjne w stosunku do coraz większej ilości organizacji rutynowo obsługujących i przechowujących najbardziej poufne dane klientów. Inżynier oraz dyrektor kanału sprzedaży US Fortinet Jason Clark, w niedawnym wywiadzie powiedział, że widzi wzrost zapotrzebowania na ochronę danych wśród spółek publicznych, bankowych i finansowych podlegającym zaostrzonym przepisom GLB oraz SOX w których podstawową formą płatności są karty kredytowe.

"Ochrona danych w tych typach organizacji staje się nie tylko kluczowa dla utrzymania ich działalności, ale szczerze mówiąc, pomoże uchronić przed poważnymi karami finansowymi lub nawet więzieniem" powiedział.

Brak zgodności z wymogami bezpieczeństwa może być powodem otrzymania kary finansowej minimum 500000 dolarów. Wysokość kary może być łatwo zwiększona z powodu kosztów naprawiania i rekultywacji naruszonych obszarów, nawet jeśli klient utracił swoje dane osobowe w sposób z powodu zaniedbań lub przypadkiem.

"W przypadku ujawnienia informacji o koncie bankowym, podmiot zobowiązany jest najpierw do powiadomienia wszystkich potencjalnych zainteresowanych klientów w formie tekstowej" powiedział. "Koszt oraz czas poświęcony na poinformowanie klientów oraz naprawę sytuacji może być bardzo wysoki. Biorąc za przykład np. produkcję nowych kart kredytowych, zwłoka może doprowadzić do poważnego naruszenia interesów danej firmy"

Następnie, w świetle public relations i konsekwencji prawnych oraz finansowych z tytułu naruszenia coraz bardziej rygorystycznych zasad zgodności, groźba utraty lub narażenia danych osobowych wystarczy by zasiać strach w sercach administratorów IT i spowodować nieprzespane noce wśród kadry zarządzającej.

Należy pamiętać, że dane nigdy nie w 100 procentach nie będą bezpieczne, zwłaszcza, gdy przechowywane są na serwerach mających dostęp do Internetu oraz, które borą udział w rutynowych transakcjach na wciąż zmieniających się aplikacjach. Jednak istnieją pewne najlepsze praktyki organizacje które można zastosować w celu oddalenia zagrożeń.

„Zarządzanie i edukacja pracowników jest kluczowym czynnikiem w ograniczaniu ryzyka”, powiedział Clark, czyli tam, gdzie wchodzą w grę odpowiednie urządzenia do zabezpieczenia. W szczególności w przypadku ochrony danych opartej na rolach, które nie tylko zarejestrują oraz powiadomią dział IT o naruszeniach ale również dadzą im narzędzia do reakcji na nie. Reakcja może ograniczać się do archiwizacji transmisji danych lub do ostrzegania osoby zarządzającej w celu stworzenia kwarantanny użytkownika lub przekierowania ruchu z pominięciem następnych transakcji w celu dokładniejszego zbadania zagrożenia.

Ale w tym przypadku, wiedza pracowników ma duże znaczenie, i jednym z najważniejszych kroków organizacji które należy podjąć będzie kompleksowa ocena lokalizacji wszystkich swoich obszarów ryzyka. Zasadniczo oznacza to, że firmy będą musiały określić, gdzie wszystkie przechowywane są Dane osobowe, kto ma dostęp do informacji oraz jak są przekazywane, zarówno wewnątrz jak i poza granicami organizacji, powiedział Clark. Jak tylko dane zostaną zebrane oraz skatalogowane, na głowie administratora IT pozostanie wdrożenie właściwych polityk bezpieczeństwa chroniących te dane.

"Aktualizowana polityka bezpieczeństwa pomoże wykrywać nowo powstałe kierunki zagrożeń," powiedział Clark. "Gdy polityka bezpieczeństwa jest zdefiniowana, możemy podjąć niezbędne kroki, aby wdrożyć model egzekwowania zasad w celu ochrony prywatnych danych."

Materiał pochodzi ze strony http://blog.fortinet.com/. Opracowany przez Stefanie Hoffman