Licencja FortiCare 24x7 (1 rok) dla FG-200D


4641.13 zł brutto

3773.28 zł netto


Fortinet danger
Zanim umie¶cisz produkt w koszyku sprawdĽ czy wybrałe¶ odpowiedni± liczbę lat. Serwis FortiCare i subskrypcje FortiGuard zaprojektowane s± aby być ci±głymi. Je¶li klient nie odnowi subskrypcji przed upływem daty ważno¶ci, wówczas wyst±pi luka w ci±gło¶ci. Luka ta będzie wymagać pokrycia przez now± licencję maksymalnie do 6 miesięcy wstecz. Innymi słowy, jeżeli subskrypcje wygasły więcej niż 6 miesięcy temu, to zakup rocznego odnowienia będzie skutkował strat± 6 miesięcy pozostawiaj±c tylko 6 kolejnych.
Odnowienie serwisu FortiCare FC-10-00205-247-02-12 obejmuj±ce urz±dzenie FortiGate 200D (FG-200D) systemem wymiany 24x7, wsparciem technicznym oraz daje możliwo¶ć aktualizacji oprogramowania.
Usługa Fortinet FortiCare 24x7 - przedłuża gwarancję oraz dodatkowo deklaruje czas wymiany w trybie 24x7 (po zgłoszeniu awarii z serwisu wysyłane jest sprawne urz±dzenie bez czekania na uszkodzone). Kontrakt obejmuje również wsparcie techniczne na produkt oraz aktualizację wewnętrznego oprogramowania. W praktyce czas naprawy w trybie 8x5 może wynie¶ć 10 dni roboczych ponieważ urz±dzenie musi zostać odesłane do serwisu i musi z serwisu wrócić. W przypadku kiedy nie mamy urz±dzenia nadmiarowego warto zainwestować w kontrakt 24x7 deklaruj±cy wymianę na następny dzień lub serwis AHB.

Nie wykupuj±c serwisu, zgodnie z polskim prawem gwarancja na urz±dzenie upływa po jednym (1) roku od daty zakupu.